Sambodhi Logo

Sambodhi Studio

str. Popa Rusu 16A, Bucuresti

Sambodhi Logo

Sambodhi Studio

str. Popa Rusu 16A, Bucuresti

Sambata 20.11.21
Moon Bliss. Full Moon Cacao Ceremony

Event details

  • November 26, 2022
  • Saturday, 2:51 PM to 2:51 PM

Contact event manager

1 2 3 4

SAMBATA 20.11.21, ORA: 17:00

English Below…
Dacă te afli aici, ai primit o invitație specială la ceremonia Moon Bliss Cacao Ceremony, o experiență de transformare a inimii tale. Este provocatoare și hrănitoare, printr-o călătorie senzorială, cu vindecare prin sunet & meditație în mișcare.

Bucurați-vă de vibrații armonice, inspirație și conexiune colectivă plină de compasiune, care ne va permite să menținem ridicată perspectiva în fața provocărilor noastre personale și să aducem mai multă luminozitate, bucurie, plăcere și iubire în viețile noastre în acest sezon complex al eclipselor.

🤷♀️Cine conduce ceremonia?
Ceremonia Cacao și Meditația TranscenDance este concepută și facilitată de SUMEIA ANANDA (Columbia) și partenerul ei CĂTĂLIN MILEA (România).

🌠Sumeia este antrenor de transformare umană, psiholog transpersonal, terapeut holistic, facilitator de constelații familiale, profesor de yoga și meditație, cu 20 de ani de experiență în modelarea înțelepciunii interioare și în expansiunea conștiinței umane, integrând corp, minte, emoție și spirit. Activitatea ei terapeutică unică este inspirată din contactul direct cu practicile de vindecare, cu medicamentele tribale și cu experiențele spirituale cu popoarele native din America: Columbia, Ecuador, Peru, Brazilia, America de Nord și Mexic. Sumeia Ananda se află acum în România pentru a împărtăși toată pasiunea sa ca terapeut în întâlniri de grup sau individuale.

-www.sumeiaananda.com
-Facebook: https://www.facebook.com/SumeiaAnanda1/
-Instagram: sumeiaanandaheart
-YouTube: Sumeia Ananda

Alături de ea, vindecarea sonoră va fi ghidată de instrumentistul de suflat Cătălin Milea cu sunetele și muzica instrumentelor sale de suflat (saxofoane, kaval, clarinet bas, tobe șamanice, shakere și multe alte instrumente de percuție).
Mai multe despre Cătălin Milea:
Facebook: https://www.facebook.com/catalinmileajazz/
Recomandări.

☀ Aduceți fructe pe care să le împărțiți cu ceilalți și flori 🕯 pentru altarul pe care îl creăm special pentru ceremonie, ca ofrandă.
☀Vă recomandăm să ajungeți cu cel puțin 15 minute înainte de ceremonie, să purtați haine comode și călduroase, să aduceți o sticlă de apă.
☀Recomandăm mâncare ușoară la prânz, nu mai târziu de ora 15:00, fără a bea băuturi alcoolice în timpul zilei.

Rezervări (locuri limitate)

Donație
150 lei ( 1 persoană)
130 lei ( x la 2 sau mai multe persoane)
Whatsapp +40749234217
Revolut 0749234217

Când?
Sâmbătă 30 noiembrie orele 17 – 20

Unde?
Sambodhi Meditation
Strada Popa Rosu 16 A. București 030167


English
If you’re here, you’ve received a special invitation to the Moon Bliss Cacao Ceremony, a heart-transforming experience. It is challenging and nourishing through a sensory journey with sound healing & moving meditation.
Enjoy harmonic vibrations, inspiration and compassionate collective connection that will allow us to keep our perspective elevated to face our personal challenges and bring more light, joy, pleasure and love into our lives during this complex eclipse season.

🤷♀️Who is leading the ceremony?
The Cacao Ceremony and TranscenDance Meditation is designed and facilitated by SUMEIA ANANDA (Colombia) and her partner CĂTĂLIN MILEA (Romania).
🌠Sumeia is a human transformation coach, transpersonal psychologist, holistic therapist, family constellation facilitator, yoga and meditation teacher with 20 years of experience in shaping inner wisdom and expanding human consciousness, integrating body, mind, emotion and spirit. Her unique therapeutic work is inspired by direct contact with healing practices, tribal medicines, and spiritual experiences with Native American peoples: Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, North America and Mexico. Sumeia Ananda is now in Romania to share all her passion as a therapist in group and individual meetings.

-www.sumeiaananda.com
-Facebook: https://www.facebook.com/SumeiaAnanda1/
-Instagram: sumeiaanandaheart
-YouTube: Sumeia Ananda

With her, sound healing will be guided by wind instrumentalist Cătălin Milea with the sounds and music of his wind instruments (saxophones, kaval, bass clarinet, shamanic drums, shakers and many other percussion instruments).
Read more about Cătălin Milea:
Facebook: https://www.facebook.com/catalinmileajazz/
Recommendations.

☀ Bring fruit to share with others and flowers 🕯 for the altar we are creating especially for the ceremony as an offering.
☀We recommend that you arrive at least 15 minutes before the ceremony, wear comfortable and warm clothes, bring a bottle of water.
☀We recommend light lunchtime food, no later than 3pm, no alcoholic drinks during the day.

Reservations (limited places)

Donate
150 lei ( 1 person)
130 lei ( x 2 or more people)
Whatsapp +40749234217
Revolut 0749234217

When.
Saturday 30 November 17 – 20

Where?
Sambodhi Meditation
Popa Rosu Street 16 A. Bucharest 030167

Select Language »