Sambata 05.03.22, 14:00
Cerc Sacru al Tăcerii / Sacred Circle of Silence

(ENGLISH bellow)

🧡🌞🔥
Cercul reprezintă finalizarea unui ciclu de existență, un cerc complet, completări, mișcare perpetuă, progresie prin timp, ceasornic și structura formală.
Simbolic, se poate spune că cercul reprezintă macrocosmosul și microcosmosul. El reprezintă, de asemenea, eternitatea, pentru că un cerc nu are nici un început vizibil, nici un sfârșit. Functiile sale spirituale, vindecatoare si simbolice sunt cunoscute si folosite din vechime in toate culturile si civilizatiile lumii.
Tăcerea este limba pe care o vorbesc toți oamenii. Este uniunea si esența noastră. Tot datorită Tăcerii avem privilegiul de a comunica între noi, de a interacționa, de a experimenta toate aspectele vieții împreună, de a ne bucura de sunete, muzică, de ciripitul păsărilor sau de vuietul vântului.
Însă cel mai esențial, Tăcerea este Limba Sacră, Graiul Sufletului. Nu există nimic în afara noastră care să ne cunoască în Adevăr precum Tăcerea. Sufletul este precum un Profet al Inimii, care cunoaște tot ce ai nevoie și căuți să afli despre Tine, în această Viață.
Te invităm, ca împreună, prin acest Cerc Sacru, să-ți reamintești și să te re-întâlnești cu Ghidul Sufletului Tău. Singurul de care ai cu adevărat nevoie! Simte cum Te Așteaptă aici si acum, din totdeauna!

🧡🌞🔥
Vom sărbători acest moment minunat, cu o Ceremonie cu Cacao și multă bucurie, în același Spirit Sacru.

🧡🌞🔥
Prin Prezența fiecăruia, Împreună co-creem Magia si Spațiul Sacru.

🧡🌞🔥
Pentru această Adunare: Schimbul de Energie este Prezența. Orice Donație este Bonus.

🧡🌞🔥
ENGLISH:
The circle represents the completion of a cycle of existence, a complete full circle, additions, perpetual motion, progression through time, clockwork and formal structure.
Symbolically, it can be said that the circle represents the macrocosm and the microcosm. It also represents eternity, for a circle has no visible beginning, no end. Its spiritual, healing and symbolic functions are known and used since ancient times in all cultures and civilizations of the world.
Silence is the language that all people speak. It’s Our Essence and Union. Also due to Silence we have the priviledge to to communicate with each other, to interact, to experience all aspects of Life together, to enjoy sounds, music, the chirping of birds or the roar of the wind.
Although most essentially, Silence is the Sacred Language, the Voice of the Soul. There is nothing outside of us that knows us in Truth like The Silence. The Soul is like a Prophet of the Heart, who knows everything you need and you seek to unveil about Yourself in this Life.
We invite you, as together, through this Sacred Circle, to remember and re-meet your Soul Guide. The only One you really need! Feel how it’s waiting here and now just for You, forever!
🧡🌞🔥

We will celebrate this moment with a Cocoa Ceremony and much joy, in the same Sacred Spirit.
🧡🌞🔥

Through everyone’s Presence, Together we Co-create Magic and A Sacred Space.
🧡🌞🔥

For this Gathering: Energy Exchange is Presence. Any Donation is Bonus.
🧡🌞🔥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *